Ω

*Ω! Καλή μου ξανθιά (Χατζιδάκις για το Θέατρο,Θ&Κ)
/ O! My good blonde (Hatzidakis for the theater,T&F)
*Ωδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη (Βιτάλη)
/ Ode to Georgio Karaiskaki (Vitali)
*Ώρες μακρινές (Σταυριανός)
/ Faraway hours (Stavrianos)
*Ως τον Uστατο Χτύπο [της καρδιάς, Θα αντισταθώ] (Γαργανουράκης)
/ Until the last beat [of my heart, I will resist] (Garganourakis)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>