Στα ίχνη της αρχαιότητας / In the footsteps of the ancients

Τραγούδια και ποιήματα με μετάφραση- τίτλοι σε αλφαβητική σειρά με συνδέσεις στις σελίδες:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ / Greek : AΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ 1 2 3 & ABC

Songs and poems with translations- titles in alphabetical order with links to pages:
ENGLISH / αγγλικά : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ & 1 2 3…

ΑΡΧΑΙΑ ANCIENT
Ο επιτάφιος του Σείκιλου The Seikilos Epitaph
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ IN THE FOOTSTEPS OF THE ANCIENTS
Άβατον Avaton
Δαιμονία Νύμφη Daemonia Nymphe
Νεκτάριος Καραντζής Nektarios Karantzis
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ BYZANTINE MUSIC
Βυζαντινοί Ύμνοι Byzantine Hymns

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>